Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Verwerking van Persoonsgegevens – Stichting Impulzz

Stichting Impulzz, gevestigd aan Rhonedreef 40, 3561 VA Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Naam organisatie: Stichting Impulzz 

Adres: Rhonedreef 40, 3561 VA Utrecht

Telefoonnummer: 030 744 06 06

Website: https://www.stichingimpulzz.nl

Functionaris gegevensbescherming: mevr. M. Akin , te bereiken via info@impulzz.nl

Stichting Impulzz verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens worden binnen de organisatie verwerkt?

 • Naam
 • Adres
 • Functie
 • Contactgegevens
 • Beoordelingen
 • Reisgegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 

Van welke categorieën betrokkenen?

 • Patiënten
 • Klanten
 • Bezoekers
 • Werknemers
 • Leveranciers
 • Familie van
 

Verwerkt u “bijzondere categorieën” of anderszins gevoelige gegevens?

 • Gezondheidsgegevens
 • BSN-nummers
 • Biometrische gegevens (afbeeldingen waaraan bijvoorbeeld een cliënt aan herkend zou kunnen worden)
 

Welke informatie wordt aan de betrokkenen (cliënten) verstrekt?

 • Privacy policy
 • Een gedragscode voor werknemers
 

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaart?

Stichting Impulzz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De hoofdregel voor het bewaren van medische dossier staat in de WGBO. In die wet is bepaald dat de zorgverlener het medisch dossier 20 jaar moet bewaren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

Stichting Impulzz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@impulzz.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Impulzz verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Impulzz blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wilt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Impulzz en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@impulzz.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Impulzz gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Heeft u een klacht?

Stichting Impulzz wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons