Begeleiding

Zijn er knelpunten in uw leven waardoor zelfstandig wonen lastig is? Stichting Impulzz biedt ondersteuning aan iedereen die eventjes wat hulp kan gebruiken. Zij helpen u de regie te voeren over uw eigen leven, zodat u zoveel mogelijk zelfstandig deel kunt blijven uitmaken van de samenleving. Dit doen zij door u bijvoorbeeld te ondersteunen bij:
huisvesting
ordenen van administratie
herstellen van contacten en sociaal netwerk
structureren en organiseren van dagelijkse bezigheden
 zoeken naar werk of een vrijwilligersbaantje

Wij geloven in zorg op maat. Onze begeleiding is dan ook gericht op uw zorgvraag en uw persoonlijke leefsituatie. Wij onderzoeken samen met u op welke manier ondersteuning kan worden geboden, wat er nodig is en wat er mogelijk is.

Voor wie?

Stichting Impulzz biedt ambulante begeleiding aan mensen waarbij sprake is van psychiatrische problematiek en/of lichamelijke problematiek, al dan niet in combinatie met een (lichte) verstandelijke beperking. Om begeleiding te ontvangen heeft u een Wlz-indicatie nodig of een beschikking van het buurtteam. Indien u nog geen indicatie heeft kunt u, afhankelijk van uw situatie, een aanvraag indienen bij uw gemeente (WMO) of bij het CIZ (Wlz).

Vragen?

Heeft u nog vragen over ons zorgaanbod, neem dan contact met ons op. Onze cliëntconsulenten helpen u graag verder. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 09:00- 17:00 uur telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer (030) 744 06 06. Buiten kantooruren kunt u een bericht versturen via het contactformulier hieronder. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.